Felhasználási feltételek

Kérjük olvassa el figyelmesen a digitcam.hu oldallal kapcsolatos, annak használatára irányadó szabályokat és feltételeket tartalmazó alábbi tájékoztatót, amely részletes információval szolgál arra vonatkozóan, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat és információkat milyen módon illetve feltételek mellett használhatja fel.

A DigitCam Kft. a szerveren közzétett információkat közszolgáltatásként bocsátja vásárlói rendelkezésére, és fenntartja a jogot a tartalom előzetes bejelentés nélküli módosítására.

Az DigitCam Kft. nem vállal felelősséget a közölt információk pontosságáért, teljességéért és /vagy a tartalom megbizhatóságáért. Erre az oldalra a belépés az alább ismertetett használati feltételek elfogadását jelenti.

A felelősség kizárása
A honlap tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Bár a DigitCam Kft. mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért és aktualitásáért. A DigitCam Kft. nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért, tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak.

A DigitCam Kft. nem vállal felelősséget a digitcam.hu honlapról elérhető weboldalak tartalmáért, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Védjegyek
A honlapon említett összes termék és szolgáltatás neve saját tulajdonosaik védjegyei. A honlapon közzétett összes adat, szöveg, kép, video és audio anyag kizárólag személyes célra használható fel, a honlapon a levédett logo, szolgáltatások és termék márkaneveinek közzététele nem jogosít fel azok felhasználására.
Személyes célú felhasználásra a honlapon tárolt összes információ másolása, tárolása és sokszorosítása azzal a feltétellel engedélyezett, hogy a DigitCam Kft. valamennyi információhordozóra fenntartja a szerzői jogot, beleértve a szöveget, ábrákat és fotókat.

A honlapon megjelenő információk terjesztése, cseréje, módosítása, értékesítése és közzététele azonban tilos. Eltérő rendelkezés hiányában a honlap teljes tartalmát szerzői jog védi, és a DigitCam Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos az üzleti vagy közcélú felhasználása.
A DigitCam Kft. előzetes írásbeli engedélyez nélkül szintén tilos a honlap bármely részének láncolása és "tükrözése".

Irányadó jog
A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.