Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Kérjük figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A DigitCam Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21., cégjegyzékszám: CG-01-09-698145, a bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, adószám: 12679386-2-41) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai
Cégnév: DigitCam Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21.
Weblap: www.digitcam.hu
Telefon: +36 1 235-0570
E-mail:

Adatvédelmi kérelmek
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a DigitCam Kft., 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21., elektronikusan a címekre küldheti.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás
A 3.1 pontban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő és számítástechnikai rendszereinek üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi a jogosulatlan hozzáféréstől.
Az Adatkezelő számítástechnikai szervereinek üzemeltetését a 23VNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) végzi.

Külföldi adattovábbítás
Nem történik külföldre továbbítás.

Adatmegadás
Felhasználó nem köteles személyes adatainak megadására, de azok hiányában nem tudja weboldalunk szolgáltatásait igénybe venni.

Adatkezelés Cofidis Áruhitel igénylése esetén
Felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

1. A kezelt személyes adatok köre
1.1 Regisztráció során
- Név
- Felhasználónév,
- E-mail cím,
- Jelszó,
- Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Telefonszám

1.2 Telefonos vagy elektronikus egyeztetés során
- Számlaszám

1.3 Technikai adatok rögzítése a weboldal és kapcsolódó rendszerek működése során
A felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vételekor generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere automatikusan rögzít. Ezen adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

1.4 E-mail cím felhasználása
1.4.1 Az e-mail cím regisztrációja és kezelése elsősorban a kapcsolattartást szolgálja.

1.4.2 A Szolgáltató csak a Felhasználó hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó hírleveleket. A Felhasználó a hírlevél alján elhelyezett link segítségével bármikor leiratkozhat e hírlevelekről.

1.4.3 A Szolgáltató által nyújtott a szolgáltatásokat érintő változások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja regisztrált felhasználóit. A tájékoztatási listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

1.5 Cookie-k (sütik)
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

1.5.1 Az adatkezelés célja
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése.

1.5.2 Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.

1.5.3 A kezelt adatok köre
Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

1.5.4 Érvényesség
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

1.5.5 Törlés, tiltás
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

1.5.6 Google
A digitcam.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A Google ezen cookie-k segítségével tárolja a felhasználó weboldalunkon tett látogatásait, és ezen információk alapján hirdetéseket jeleníthet majd meg a felhasználónak partnerei internetes webhelyein. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le a Google sütijeit.

A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éri el: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

1.5.7 Facebook
A weboldalunkba beépített Facebook "like" modul működtetéséhez szükség van cookie-k használatára.

A Facebook "like" gombhoz tartozó cookie használatáról itt talál információt: https://www.facebook.com/help/206635839404055

1.5.8 Alkalmazott cookie-k
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
- Analitikai, viselkedésfigyelő cookie
- Webhelyen keresztüli követés

2. Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
2.1. Adakezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) Weboldalon keresztüli kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
d) Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e) Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) Vagyonvédelem, személyi biztonság;
g) Belső adminisztráció megkönnyítés.

2.2. Jogalapok a Felhasználó személyes adatainak felhasználáshoz
Felhasználó személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) Statisztikai felhasználás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
g) On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
h) Biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

2.3 Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:
a) Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) Törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) Az adat kezelésének korlátozása;
e) A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) Tiltakozás a személyes adat használata ellen.

2.4. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

3. Az adatokat megismerő személyek köre
A rögzített adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.

Jogi kötelezettség teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése céljából Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó, könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben sem felelős.

3.1 Adatfeldolgozók megnevezése
- IL-Sza Kft. ( 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5. ) | könyvelés
- Németh és Társa Kft. ( 1104 Budapest, Mádi u. 133. ) | könyvvizsgálat
- Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( 1133 Budapest, Váci út 96-98. ) | hitelszolgáltató
- SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe ( 1034 Budapest, Tímár utca 20. 4. em. ) | bankkártyás fizetési szolgáltató
- Raiffeisen Bank Zrt ( 1133 Budapest, Váci út 116-118. ) | banki szolgáltató
- Deepblue System Kft. ( 1064 Budapest, Vörösmarty u. 64. ) | rendszergazdai tevékenység
- Vision-Software Kft. ( 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51. ) | integrált vállalatirányítási rendszer
- 23VNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) | szerver hoszting
- Royal Futár Hungária Kft. ( 1097 Budapest, Gubacsi út 32. ) | futárszolgálati tevékenység
- SPRINTER Futárszolgálat Kft. ( 1097 Budapest, Táblás utca 39. ) | futárszolgálati tevékenység

4. Jogorvoslati tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

4.1.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a DigitCam Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a DigitCam Kft. költségtérítést állapít meg.

4.1.2 Helyesbítés joga
A DigitCam Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

4.1.3 Zárolás és megjelölés
A DigitCam Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A DigitCam Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4.1.4 Törléshez való jog
A DigitCam Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.1.5 Eljárási szabályok
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A DigitCam Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.1.6 Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A DigitCam Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A DigitCam Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4.1.7 Kártérítés és sérelemdíj
A DigitCam Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.2 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +361/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

4.3 Bírósági út
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. Szolgáltató weboldala a felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2. Amennyiben a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja a Felhasználót, előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa, melyről a felhasználót weboldalán keresztül tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználónak a weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a weboldalon biztosított módon.

Top Termékek