Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A DigitCam Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21., cégjegyzékszám: CG-01-09-698145, a bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, adószám: 12679386-2-41) adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik az üzleti tevékenységével összefüggésben akár a webshop böngészése, akár online vagy személyes vásárlás során személyes adatot bocsátanak a rendelkezésére, és elkötelezett ezen személyes adatok védelme iránt. Ennek érdekében üzleti tevékenységét és az ezt támogató informatikai eszközöket, felületeket úgy alakította ki, hogy az mind adatvédelmi, mind adatbiztonsági szempontból minden tekintetben megfeleljen a személyes adatok védelmét szabályozó kötelező rendelkezéseknek.

A fenti személyes adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679/EU. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Elérhetőségi adatok
Üzlethelyiség: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21.
Weblap: www.digitcam.hu
Telefon: +36 1 235-0570
E-mail:

1. Adatkezelések

Az Adatkezelő a fogyasztók (honlap-látogatók és vásárlók) személyes adatai körében az alábbi adatkezeléseket folytatja:
- böngészési adatok kezelése, cookie-k;
- vásárlói regisztrációs adatok kezelése;
- fogyasztói szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok kezelése;
- áruhitel igénybevételével összefüggő adatkezelés;
- fogyasztói panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés;
- hírlevél-küldéssel összefüggő adatkezelés;
- biztonsági kamera felvételeinek kezelése.

1.1. Böngészési adatok kezelése, cookie-k

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő egyrészt az adásvételei jelentős részét a webes felületén bonyolítja, másrészt a termékpaletta és a vásárlói igények összhangba hozása szempontjából üzletileg is kiemelt jelentőségű információkat hordoz a látogatottsági adatok vizsgálata. Mindezen célból a www.digitcam.hu honlap látogatottságának webanalitikai adatait (pl. látogatások mennyisége és időtartama, illetve időbeli megoszlása, megnyitások) az Adatkezelő a Google Analytics rendszer felhasználásával kezeli.

(Amennyiben a felhasználó a weblapon beállítható cookie-kat így állítja be, a látogatási adatai alapján a Google hirdetéseket jeleníthet majd meg a felhasználónak partnerei internetes webhelyein. Ez a tevékenység nem az Adatkezelő személyes adatkezelése: az adatkezelő ezen adatok vonatkozásában a Google üzemeltetője. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatja le a Google sütijeit.)

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a). Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát ráutaló magatartással – a weblap megnyitása után a böngészés megkezdésével – teszi meg.

Érintettek
A www.digitcam.hu weboldalt böngésző internet felhasználók.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
A www.digitcam.hu weboldal a böngészési adatokat automatikusan rögzíti. A weblapon böngésző látogató (felhasználó) számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevételekor generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere (Google Analytics) a felhasználó által beállított cookie-knak megfelelően automatikusan rögzít. Ezen adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éri el: support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

Adatforrás
Az adatkezelés körébe tartozó adatokat az érintett böngésző programja automatikusan adja át a beállított cookie-knek megfelelően.

Adattovábbítás
Az Adatkezelő a fenti adatokat nem továbbítja harmadik személynek.

1.2. Vásárlói regisztrációs adatok kezelése

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a www.digitcam.hu weboldalon bonyolított vásárlások megkönnyítése érdekében lehetővé teszi, hogy a vásárlói, illetve a honlap látogatói vevőként regisztrálják magukat. A regisztráció nem kötelező, célja az online vásárlási folyamat egyszerűsítése, meggyorsítása a visszatérő vásárlók számára.

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a). Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs felület kitöltésével teszi meg.

Érintettek
Azon honlap látogatók, akik élnek a regisztráció lehetőségével.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama:
- Név
- Felhasználónév,
- E-mail cím,
- Jelszó,
- Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Telefonszám

Az adatokat a regisztrációt követően az Adatkezelő nyilvántartási rendszerének partnertörzse tárolja a regisztráció törléséig, de legfeljebb 5 évig.

Adatforrás
A regisztrációs adatokat az érintett adja meg a regisztrációs felület kitöltésével.

Adattovábbítás
A regisztrációs adatokat az Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja.

1.3. Fogyasztói szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az www.digitcam.hu weboldalon online vásárlásra, az üzlethelyiségében pedig személyes megjelenés útján történő vásárlásra biztosít lehetőséget. Az adásvételi szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek a vásárló (érintett) mindezekhez nélkülözhetetlen személyes adatai. Ezen személyes adatokat az Adatkezelő az ügylet megkötésekor veszi fel.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik fél az érintett, a másik fél az Adatkezelő (GDPR 6. cikk (1) b).

Érintettek
Az adásvételi szerződés megkötését kezdeményező vásárlók.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
- Név,
- Megvásárolt termék,
- Rendelésazonosító (automatikusan generált egyedi azonosító),
- Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- Telefonszám

A szerződéskötés során felvett adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítését követően a számviteli törvényben meghatározott kötelező bizonylat-megőrzési időtartam lejártáig kezeli.

Adatforrás
A kezelt adatokat az érintett adja meg a vásárlás során.

Adattovábbítás
Adattovábbítás abban az esetben merül fel, ha az Adatkezelő a megrendelt termékek házhozszállításához – az érintett kérésének megfelelően – futárt vesz igénybe.

1.4. Áruhitel igénybevételével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a Cofidis Magyarország Zrt-vel partneri kapcsolatban áll, amely partneri kapcsolat alapján a vásárlói számára – amennyiben ezt igénylik – a megrendelni kívánt termékek megvásárlásához áruhitel-kérelmeket továbbít. Felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az áruhitel szerződés megkötéséhez szükséges – az Adatkezelő weboldalán ezen célból megadott - személyes adatai a hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerüljenek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára.

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a). Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a hiteligénylési felület kitöltésével teszi meg. Az érintett a hozzájárulásával kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok áruhitel megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan.

Érintettek
Azon vásárlók, akik az Adatkezelővel megkötni kívánt fogyasztói szerződés teljesítéséhez áruhitelt kívánnak igénybe venni.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
- teljes név,
- születési dátum (év/hó/nap),
- édesanyja neve,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- rendelés azonosító,
- rendelés értéke,
- rendelt termékek megnevezése,
- érintett számlaszáma, tranzakciós adatok,
- választott hitelkonstrukció paraméterei.

Az adatokat az Adatkezelő az áruhitelszerződés létrejötte esetén az ezzel összefüggő adásvételi szerződés teljesítését követően a számviteli törvényben meghatározott kötelező bizonylat-megőrzési időtartam lejártáig kezeli, az áruhitel-igénylés elutasítása esetén pedig legfeljebb a Ptk. szerinti öt éves elévülési idő lejártáig kezeli.

Adatforrás
A kezelt adatokat az érintett adja meg a hiteligénylési felület kitöltése során.

Adattovábbítás
Az ezen célból rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő online továbbítja az áruhitelt nyújtó Cofidis Magyarország Zrt. részére.

1.5. Fogyasztói panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján az Adatkezelő biztosítja a fogyasztók számára, hogy amennyiben a megrendelésükkel, illetve a szerződés teljesítésével összefüggésben kifogásuk merülne fel az Adatkezelő esetleges – a fogyasztó álláspontja szerint – jogellenes tevékenységét vagy mulasztását érintően, fogyasztói panasszal éljenek. Ennek során a fogyasztó (érintett) személyes adatait kezelni szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a). Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a fogyasztói panasz közlésével teszi meg.

Érintettek
A fogyasztói panaszt előterjesztő személyek.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
A közölt fogyasztói panasz tartalmának megfelelően

- teljes név,
- születési dátum (év/hó/nap),
- édesanyja neve,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- rendelés azonosító,
- megrendelt termék,
- rendelés értéke,
- minőségi kifogás
- szállítással összefüggő kifogás.

A személyesen vagy telefonon tett panaszról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, az e-mail-ben vagy írásban közölt panasz adatait pedig ezen beadvány tartalmazza. A panasszal kapcsolatos személyes adatok a fogyasztói vita rendezését követő, Ptk. szerinti elévülési idő végéig kerülnek megőrzésre.

Adatforrás
A fogyasztó (érintett) fogyasztói panaszban foglalt adatközlése.

Adattovábbítás
A fogyasztói panaszok adatait az Adatkezelő abban az esetben jogosult továbbítani harmadik személynek – a fogyasztói vita rendezése során eljáró békéltető testület vagy bíróság részére – ha erre vonatkozóan bármely fél eljárást indít.

1.6. Hírlevél-küldéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a weblapját látogató érdeklődők/vásárlók számára lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus hírlevél-küldési szolgáltatásra iratkozzanak fel, ezzel az érdeklődési körükbe tartozó termékekről naprakész információt biztosítva. Ezen szolgáltatáshoz szükséges az érintettek e-mail címeinek mint személyes adatoknak a kezelése.

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a). Az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a weblapon elérhető hírlevél-küldési feliratkozó felület kitöltésével teszi meg.

Érintettek
A hírlevél-küldésre feliratkozó honlap-látogagatók.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
- e-mail cím,
- termékkör,
Az adatkezelés a hírlevél alján található leiratkozó linkre kattintással történő leiratkozásig, de legfeljebb 5 év időtartam lejártáig tart.

Adatforrás
A hírlevél-küldésre feliratkozó látogató adatközlése.

Adattovábbítás
Adattovábbításra nem kerül sor.

1.7. Biztonsági kamera felvételeinek kezelése

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az üzlethelyiségében kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet, amely rendszer automatikusan felvételt készít az üzlethelyiségbe belépő, illetve bent tartózkodó látogatókról. A képfelvételeken a látogatók felismerhetők, így ez a tevékenység személyes adatkezelésnek minősül. Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az üzlethelyiség vagyon- és személyi biztonságát fenntartsa, és bűncselekmény gyanúja esetén ezen felvételeket felderítés céljából a hatóságok részére átadja.

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)). A kamerás megfigyelés tényéről az Adatkezelő a bejáraton kifüggesztett tájékoztató, illetve matrica útján tájékoztatja a belépni kívánó látogatókat, akik a belépéssel a megfigyelés tényét tudomásul veszik.

Érintettek
Az Adatkezelő üzlethelyiségébe lépő érdeklődők, vásárlók.

Kezelt adatok köre, adatkezelés módja és időtartama
A kamerás rögzítés során az érintettekről mozgókép-felvétel készül, amelynek megőrzési ideje 3 munkanap.

Adatforrás
Automatikus adatrögzítés.

Adattovábbítás
Adattovábbításra akkor kerül sor a hatóságok felé, ha az üzlethelyiségben való benntartózkodás során bűncselekmény vagy annak gyanúja merül fel.

2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő és számítástechnikai rendszereinek üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi a jogosulatlan hozzáféréstől.
Az Adatkezelő számítástechnikai szervereinek üzemeltetését a 23VNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) végzi.

Annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatainak kezelése során az adatbiztonság követelménye a lehető legszélesebb körben érvényesüljön, az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedések útján a következő eljárási szabályok figyelembevételével jár el:

- A fogyasztói szerződés teljesítése során az érintettel összefüggésben kezelt adatokat az informatikai rendszerében oly módon tárolja, hogy ezen adatokhoz kizárólag az adott feladatkör ellátásához feltétlenül szükséges körben hozzáférési joggal rendelkező munkatársaknak biztosít hozzáférési jogosultságot. Ezen jogosultságokat rendszeresen felülvizsgálja.

- Azt, hogy mely személyes adatok mikor, milyen módon kerültek a nyilvántartásába, illetőleg az érintett személyes adatain végzett műveleteket a visszakereshetőség céljából informatikai rendszerében naplózza.

- Gondoskodik az érintett személyes adatait kezelő informatikai rendszer kockázatokkal arányos, teljes körű védelméről és az adatfeldolgozás zártságáról.

- Az érintett személyes adatait kezelő informatikai rendszerből rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, és ezen mentéseket az Adatkezelú székhelyétől eltérő, ezen célra rendszeresített adathordozón és helyen, biztonságos körülmények között – titkosított formában - tárolja.

- Az érintett személyes adatait az adatkezelés időtartama alatt fizikai biztonság szempontjából körültekintő módon tárolja: az érintetti adatokat kezelő számítástechnikai eszközöket riasztóberendezéssel őrzött helyen tárolja, azokhoz hozzáférést csak az ehhez szükséges körben biztosít.

- Az érintett személyes adatainak kezelése során igénybe vett adatfeldolgozók szervezeti- és technikai megfelelőségét rendszeresen ellenőrzi.

3. Az adatokat megismerésére jogosult személyek köre, adatfeldolgozók

A rögzített adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.

Jogi kötelezettség teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése céljából Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó, könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben sem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése
- IL-Sza Kft. ( 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5. ) | könyvelés
- Németh és Társa Kft. ( 1104 Budapest, Mádi u. 133. ) | könyvvizsgálat
- Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( 1133 Budapest, Váci út 96-98. ) | hitelszolgáltató
- SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe ( 1034 Budapest, Tímár utca 20. 4. em. ) | bankkártyás fizetési szolgáltató
- Raiffeisen Bank Zrt ( 1133 Budapest, Váci út 116-118. ) | banki szolgáltató
- Deepblue System Kft. ( 1064 Budapest, Vörösmarty u. 64. ) | rendszergazdai tevékenység
- Vision-Software Kft. ( 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51. ) | integrált vállalatirányítási rendszer
- 23VNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) | szerver hoszting
- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. ( 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. ) | futárszolgálati tevékenység

4.Érintettek jogai, jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

4.1.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a DigitCam Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a DigitCam Kft. költségtérítést állapít meg.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a DigitCam Kft., 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 21., elektronikusan a címekre küldheti.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

4.1.2 Helyesbítés joga

A DigitCam Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

4.1.3 Zárolás és megjelölés

A DigitCam Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A DigitCam Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4.1.4 Törléshez való jog

A DigitCam Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.1.5 Eljárási szabályok

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A DigitCam Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.1.6 Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A DigitCam Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A DigitCam Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4.1.7 Kártérítés és sérelemdíj

A DigitCam Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.2 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +361/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

4.3 Bírósági út

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Szolgáltató weboldala a felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2. Amennyiben a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja a Felhasználót, előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa, melyről a felhasználót weboldalán keresztül tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználónak a weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a weboldalon biztosított módon.

Kapcsolódó oldalak

- Érdekmérlegelési teszt a DigitCam Kft. üzlethelyiségében alkalmazott kamerás megifgyeléshez

Top Termékek